Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
  
Godzina: 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017, 204 dzień roku, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Herb
Informacje z Polski     |     Informacje ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w:  Strona główna / Turystyka i wypoczynek
Mazowiecka Izba Rolnicza
KRUS
LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej
WFOŚiGW
promocja hali sportowej
Prezentacja
Wojsko Polskie
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Codziennik Prawny
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Krajowa Izba Gospodarcza
Mikroporady
Fotogaleria
Pogoda


licznik odwiedzin:  0193175

Turystyka i wypoczynek

 

Gmina Szelków położona jest w północnej części województwa mazowieckiego w powiecie makowskim. Graniczy z gminami: Czerwonka, Rzewnie, Obryte, Pułtusk, Karniewo, Maków Mazowiecki. Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe nr 57, 60 i 61 stanowiące połączenia międzyregionalne i międzynarodowe. Powierzchnia obszaru gminy Szelków wynosi 11 293 ha, w tym użytki rolne zajmują ponad 69% ogólnej powierzchni gminy. Ludność gminy liczy ok. 4 tyś mieszkańców. Pod względem administracyjnym gmina składa się z 24 sołectw. Gmina Szelków jest malowniczo położona w dolinach dwóch rzek Narwi i Orzyca przy szlaku Warszawa – Ostrołęka – Augustów. Znajdują się tu również niezwykle bogate gatunkowo kompleksy leśne. Walory przyrodnicze gminy leżą w obrębie obszaru" Zielone Płuca Polski”. Gmina Szelków jest gminą wiejską o charakterze typowo rolniczym. Gmina ta posiada stosunkowo dobre gleby. Szelków oferuje tereny pod inwestycje podzielone na trzy grupy: gospodarcze, mieszkalno – usługowe i rekreacyjne. Gmina może zaoferować atrakcyjne tereny pod inwestycje w Starym Szelkowie oraz we wsi Makowica.

Na terenie gminy funkcjonują: Publiczne Gimnazjum w Szelkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szelkowie, Przedszkole Samorządowe w Szelkowie, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie z filią w Dzierżanowie.Siedzibą władz gminy jest Stary Szelków.

 

Atrakcje przyrodnicze:

Obszar Gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem fizjonomii krajobrazu. Jako największe atuty należy uznać położenie Gminy na terenie dwóch dolin rzecznych - Narwi i Orzyca, stosunkowo duże i zróżnicowane pod względem gatunkowym kompleksy leśne. Bardzo malowniczy element stanowi dolina Orzyca. Koryto rzeki na wysokości Gminy Szelków nie jest uregulowane i meandruje głęboko wcięto doliną.

Istnieje możliwość wynajęcia kajaków na jednodniowe spływy najciekawszymi odcinkami rzeki Orzyc. Bobrowy Dwór zapewnia transport kajaków i ludzi, miejsce na ich parkingu i pełne wyżywienie w restauracji. Do tej formy wypoczynku zaprasza się w szczególności rodziny, zorganizowane grupy. Wynajęcie kajaków jest możliwe od wczesnej wiosny do późnej jesieni trasami:

1. Maków Mazowiecki - Smrock-Dwór

Trasa długości 14 km (3,5 - 4 godz. ) Przewóz turystów do Makowa Mazowieckiego.

Brzegi niskie, urozmaicone lasem o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Na całej trasie

przepiękna fauna i flora - spotkać tu można norki, bobry czy wydry. Po dopłynięciu do Smrocka - Dworu na uwagę zasługuje mała elektrownia wodna i hydrobudowa z 1935 roku, która pracuje nadal.

2. Smrock-Dwór - Przeradowo do ujścia rzeki Orzyc

Trasa o długości 13,5 km - jej przepłynięcie zajmuje ok. 3-4 godz. Na całym odcinku rzeka meandruje, ma bardzo urozmaicone brzegi, skarpy nawet do 15 m wysokości. W okresie od I lipca - 30 sierpnia rzeka ma przejrzystą wodę. Widać wiele gatunków ryb pływających po dnie rzeki. Po drodze mijane są dwa mosty. Pierwszy w Starym Szelkowie, na tej wysokości rzeka jest całkowicie zacieniona konarami drzew - płynie się jakby tunelem. Drugi most w Magnuszewie Małym. Po dopłynięciu do Przeradowa powrót zapewnia właściciel kajaków.

Ze względu na niski stopień degradacji środowiska przyrodniczego, brak uciążliwego przemysłu oraz na istnienie wartościowych obiektów środowiska przyrodniczego obszar Gminy Szelków jest bardzo atrakcyjny.

Bobrowy Dwór ma do zaoferowania następujące atrakcje:

 

 

Zabytki

 

Dwór w Ciepielewie

Pozostałości Parku Dworskiego Krajobrazowego

Dwór usytuowany został w północno - zachodniej części parku w niewielkiej odległości od rzeki Orzyc, na skarpie opadającej na północ i wschód w kierunku nurtu, a od południa w kierunku erozyjnego zagłębienia, ciągnącego się przez teren parku na północny wschód aż do rzeki. Stoi, więc na małym wzniesieniu otoczony podkową dolinki. W środku tej podkowy na przedłużeniu wzniesienia od wschodniej strony budynku znajdowała się aleja parkowa, z której zachowały się dwie 170 - letnie lipy. Te drzewa są resztkami pierwszych zadrzewień, ich wiek wskazuje na to, iż pierwotne założenie parkowe pochodzi z czasów budowy dworu. Ścieżki spacerowe wiodły do rzeki i nad jej brzegiem. Wychodząc z dworu do parku, szło się wspomnianą aleją na wschód. Tuż za dworem po lewej stronie alei w dole był niewielki prostokątny staw, którego jeden z dłuższych brzegów biegł wzdłuż alei, a drugi graniczył z rzeką. Tam gdzie staw się kończył, a rzeka stworzyła piękne meandry była dalsza część parku oddalająca się głęboko od alei. Po prawej stronie na południe był duży sad, przez który biegła aleja od dworu do drogi traktowej.

- zachowana_polnocna_czesc_palacu.jpg

Zachowana północna część pałacu. Fot. M.N.

 - pozostala_czesc_dworu.jpg

 Pozostała część dworu.    Fot. J.O.

Na ich skrzyżowaniu stała zachowana do dzisiaj kapliczka Św. Franciszka wystawiona jeszcze przez Zieleńskich.

- kapliczka_sw._franciszka.jpg

Kapliczka Św. Franciszka.    Fot. M.N.

- dwor_drobnoszlachecki.jpg

Dwór Drobnoszlachecki w Nowym Szelkowie.   Fot. P.J.

 

Architektura sakralna

W miejscowości Stary Szelków znajduje się kościół parafialny p. w. św. Szymona i Judy Tadeusza. Parafia powstała w 1402 roku. Obecny kościół parafialny jest szóstą budowlą sakralną w tym miejscu. Budynek sakralny został zbudowany w latach 70 tych, gruntownie przebudowany w latach 90-tych. Architektura współczesna. Kościół stoi na tym miejscu wysadzonego w 12.10.1944 r. przez hitlerowców kościoła gotyckiego.

- kosciol_parafialny.jpg

Kościół parafialny p. w. św. Szymona i Judy Tadeusza,  Stary Szelków 16

 

Św. Rozalia

W południowej części sołectwa Kaptury zlokalizowany jest obszerny kompleks leśny                    z leśniczówką Magnuszew. W sąsiedztwie leśniczówki istniej uroczysko z dużą ilością dębów uznanych za pomniki przyrody – wokół sanktuarium św. Rozalii (dostępne od Nowego Strachocina).

Według wierzeń, których początki trudne są do datowania, św. Rozalia (1130-1160) pochodząca z cesarskiego rodu Karola Wielkiego przybyła rzekomo z Palermo na Sycylii i tu na Magnuszewskim uroczysku porosłym wiekowymi dębami, wśród leśnego pustkowia wiodła życie pokutnicze chroniąc miejscową ludność od zarazy.

Przybyła tu ze św. Rochem, który pozostawiwszy ją powędrował do niedalekiego Sadykierza koło Obrytego i tam pozostał. Po tym zdarzeniu miał pozostać kamień, który był rzekomo do czasu II wojny światowej, a na którym to według legendy św. Rozalia po przybyciu prawdopodobnie oparła stopę, pozostawiając na nim odcisk.

Relikwie św. Rozalii do Polski sprowadzili jezuici w 1630 r. Były one przechowywane               w Krakowie, a następnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Początki kultu na magnuszewskim uroczysku nie są dokładnie znane. ”Protokół Wizytacyjny Dziekański”                z 1781r. wzmiankuje m. in. o odpuście zupełnym nadanym w 1773r. przez Stolicę Apostolską w dzień św. Rozalii dokonywanym w kaplicy wystawionej w 1709r., przy której mieszkał pustelnik Kacper.

Była to jednonawowa kaplica drewniana, modrzewiowa, o konstrukcji wieńcowej, przykryta wysokim, gontowym dachem opadającym nisko na sionki i zakrystie, z niewielką krytą gontem sygnaturką na kalenicy. Podłoga była ceglana. Niewielkie okna usytuowane wysoko nad posadzką. Wewnątrz były trzy ołtarze. W ołtarzu głównym o charakterze pseudoromańskim usytuowany był zachowany do dziś obraz św. Rozalii z XVIII w.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich w 1944r. kaplica została rozebrana na opał do kuchni polowej. Pozostało jedynie 8 „węgłowych kamieni”.

Około 1946 r. z 2 baraków o wymiarach 10 x 10 i materiałów budowlanych zgromadzonych na budowę szkoły – wzniesiono na dawnym miejscu nową, drewnianą kaplicę, która przetrwała do początku lat 90 XX wieku, kiedy to została rozebrana w związku z budową nowej, obszernej murowanej kaplicy, gdzie corocznie 4 września odbywają się tradycyjne odpusty. 

- kaplica_z_1799_r..jpg

- kaplica_istniejaca_w_latach_1946-1994.jpg

 - kaplica_sw._rozalii.jpg

Kaplica Św. Rozalii

- wnetrze_kaplicy.jpg

WNĘTRZE kaplicy

 

Na cmentarzu parafia1nym w Starym Sze1kowie znajduje mogiła zbiorowa upamiętniająca działania wojenne w obronie Ojczyzny w 1atach 1920-1946. Powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Szelkowie, Urzędu Gminy i Rady Gminy w Szelkowie w raku 1992. Mogiła została pobudowana w miejscu, w kt6rym by1i pochowani żołnierze oraz przeniesiono prochy żołnierzy pochowanych w innych miejscach. Odsłonięcia mogiły dokonano 11.11.1992r. W 2008r. dokonano renowacji pomnika.

- mogila_zbiorowa.jpg,

W najstarszej części cmentarza parafialnego rzymsko-katolickiego zachował się grobowiec rodziny Zielińskich z 1877 r., w którym spoczywają zwłoki Stefana Zielińskiego zm. 1861r. pomnik murowany otynkowany z płaskorzeźbami w blendach ścian bocznych, zwieńczony bogato rzeźbionym gzymsem z girlandami. W sąsiedztwie znajduje się grobowiec Zuzanny z Lasockich Orzechowskiej z końca XIX w. (data zniszczona) - pomnik murowany otynkowany z dobrze zachowaną płaskorzeźbą w elewacji frontowej, zwieńczony gzymsem i sterczyną oraz grobowiec Kazimierza Goscinskiego zm. w 1873r. w stanie bardzo złym wymagającym natychmiastowej renowacji.

- cmentarz_parafialny_grobowiec.jpg

Cmentarz parafialny. grobowiec z II poł. XIX w. Na pierwszym planie  grób rodziny Zielińskich z 1877r. Na drugim planie obok grób Zuzanny z Laskowskich Orzechowskiej z końca XiX

- grob_zuzanny_z_laskowskich.jpg

 

 

 

Na terenie Gminy Szelków zlokalizowana jest następująca baza noclegowa i gastronomiczna:

 

 • Gospodarstwo Agroturystyczne Marii i Andrzeja Adamskich

Makowica 28, 06-200 Maków Maz.
tel.0 605 037472, 0 605 092 935

www.makowica.nwi.pl
e-mail. makowica@o2.pl


Gospodarstwo położone w Makowicy k/Makowa Mazowieckiego w odległości 80 km od Warszawy. Na Odwiedzających czekają wygodne, przestronne i niekrępujące pokoiki z łazienkami mieszczące się w oddzielnym pawilonie turystycznym.
Nowa stajnia, a w niej 20 koni rasy wielkopolskiej. Konie są przygotowane do rekreacji - jazdy wierzchem, hipoterapii oraz pracy w zaprzęgu.
Kontakt z końmi, bliskość lasu obfitującego w jagody oraz grzyby, spacery polnymi ścieżkami, możliwość uprawiania sportów wodnych na pobliskim Zalewie Makowskim.15 miejsc noclegowych

 • Pensjonat „Bobrowy Dwór"

Smrock- Dwór 16 A,

06-220 Stary Szelków

Tel/ fax /29/ 71 76 183

http://www.bobrowydwor.pl/
e-mail: recepcja@bobrowydwor.pl

 

Pensjonat położony jest w otulinie lasów i łąk bezpośrednio nad rzeką Orzyc.

Pensjonat zapewnia bogata ofertę spędzenia aktywnie czasu m.in. spływ kajakowy rzeką Orzyc, nurkowanie na rozlewisku rzeki przy tamie (woda o głębokości do 8 m.), quady, ogniska nad rzeką.

Wszystkie pokoje o wysokim standardzie, z bezpośrednim dostępem do Internetu oraz TV.

Koszty noclegu w pensjonacie wynoszą:

Pokój 2- osobowy 150 zł, dopłata 10 zł za śniadanie od osoby;

Pokój 4- osobowy 250 zł, dopłata 10 zł za śniadanie od osoby;

Obiekt jest monitorowany, na terenie znajduje się dozorowany parking - bezpłatny dla klientów.

Pensjonat zlokalizowany jest w atrakcyjnej lokalizacji tj. 70 km. od centrum Warszawy, 14 km. za Pułtuskiem, przy drodze na Szczytno, Augustów.

35 miejsc noclegowych.

 • Gospoda „PAZIBRODA”

Chrzanowo 2
06-200 Maków Maz.

TEL.(29) 717 - 17 – 20, (29) 714 - 27 – 32,     FAX.(29) 714 - 27 - 34

email: pazibroda@poczta.onet.pl

 • uroczystości rodzinne, imprezy okolicznościowe
 • staropolskie weseliska, biesiady
 • konferencje i zebrania
 • spotkania integracyjne dla pracowników
 • wędzenie prosiaka, dzika
 • grillowanie w ogrodzie
 • ogniska
 • grzybobranie
 • kuligi z ogniskiem

Pokoje hotelowe Pazibrody o wysokim standardzie zlokalizowane w głębi natury, wśród alei drzew, łąk i pól zapewnić Państwu spokojny, relaksujący i udany wypoczynek. Wiejski klimat, zapach lasów, pól i łąk otaczająca wokoło wieś pozwalają Gościom pozostawić wspomnienia i chęć powrotu do tego miejsca. Oferowane pokoje gwarantują wysoki standard, wysoką jakość mebli i łazienkę z kabiną prysznicową i suszarką.

· Na parterze 4 pokoje wyposażone w:
- 2 łóżka o szer. 140 cm,
- antyalergiczne poduszki i kołdry,
- telefon, stałe łącze internetowe,
- telewizor, minibar.

· Na piętrze 10 pokoi wyposażonych w:
- 1 łóżko o szer. 140 cm,
- antyalergiczne poduszki i kołdry,
- telefon, stałe łącze internetowe,
- telewizor.

 

 • Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Szelkowie

Powstał w 1985 r. (budynek zbudowany w latach 1981-1985). Do 1992 r. służył duszpasterstwu Diecezji płockiej. Na mocy Bulli"Totus Tuus Poloniae Populus’’ Papieża Jana Pawła II z dnia 25.03.1992 r. stał się, własnością Diecezji łomżyńskiej. Służy prowadzeniu rekolekcji zamkniętych i dniom skupienia grupom zorganizowanym duchownym i świeckim oraz osobom indywidualnym.

50 miejsc noclegowych

Baza gastronomiczna:

1/ Zajazd „KALINA” we wsi Makowica -  przy drodze krajowej nr 60 

2/ Stacja Paliw we wsi Orzyc - przy drodze krajowej nr 61 

 

 

Piotr Jasiński
BIP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Facebook
Mapa Gminy
23 lipca 2017
niedziela
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.

Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie
tel.: 029 71 76 001, fax: 029 71 76 004, email: szelkow@gmina.pl; ug_szelkow@wp.pl, http://www.szelkow.pl
NIP: 757-10-08-180
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI