Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
  
Godzina: 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017, 204 dzień roku, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Herb
Informacje z Polski     |     Informacje ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w:  Strona główna / Rada Gminy
Mazowiecka Izba Rolnicza
KRUS
LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej
WFOŚiGW
promocja hali sportowej
Prezentacja
Wojsko Polskie
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Codziennik Prawny
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Krajowa Izba Gospodarcza
Mikroporady
Fotogaleria
Pogoda


licznik odwiedzin:  0193175

Rada Gminy

 

Skład Rady Gminy:

 1. Bartosiewicz Dariusz - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Jarkowska Danuta Marianna – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 3. Dzikowski Marek – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 4. Bladosz Henryk Stanisław
 5. Całkowski Kazimierz
 6. Gutowski Józef Krzysztof
 7. Glinka Wiesław
 8. Jankowski Mirosław
 9. Krakowska Wiesława
 10. Kucharska Agnieszka Katarzyna
 11. Radłowski Antoni
 12. Rzewnicki Hubert
 13. Stańczak Artur
 14. Stepnowski Mieczysław
 15. Załęska Anna

 

Kompetencje Rady Gminy

 1. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r., art.18.2 (Dz.U.2001.142.1591 z późn.zm.)

  • Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
  • Do wyłącznej właściwości rady należy:
   • uchwalanie i zmiana statutu gminy,
   • ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
   • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta,
   • uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
   • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   • uchwalanie programów gospodarczych,
   • tworzenie sołectw, oraz ustalenie zakresu działania sołectwa a także zasady przekazywania im składników mienia do zarządzania i korzystania,
   • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
   • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, a w szczególności dotyczących:
    a. określanie zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
    b. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta.
    c. zaciągania długoterminowych pożyczek,
    d. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
    e. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez radę,
    f. tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
    g. określanie zasad wnoszenia, cofania, zbywania akcji i udziałów przez Wójta,
    h. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek gminnych organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek.
   • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
   • określenie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
   • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku,
   • podejmowanie uchwał w sprawach:
    • placów publicznych,
    • wznoszenia pomników,
   • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
   • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji gminy. 
Iwona Todorowska
BIP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Facebook
Mapa Gminy
23 lipca 2017
niedziela
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.

Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie
tel.: 029 71 76 001, fax: 029 71 76 004, email: szelkow@gmina.pl; ug_szelkow@wp.pl, http://www.szelkow.pl
NIP: 757-10-08-180
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI